بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/23
کل خالص ارزش دارائی ها 366,094,954,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,081,373 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,018,930 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,097,676 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 118,809

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/29

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، احمد كوچكي، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها